Konsulencë Juridike dhe Konsulencë Noteriale
Përfaqësim në Çështje Civile dhe Penale
Çështje Tregtare, Likuidim, Bashkim Shoqërish, etj
Teknologji dhe Informacion
Taksa dhe Tatime
Çështje Punësimi
Administrative
Pasuri të Paluajtshme
Investime & Energjitikë
Pronësi Intelektuale
Tregëti Ndërkombëtare
Familjare
Administrative
Konsulencë Financiare
Veprime të tjera ndihmëse Juridike

Rr. Myslym Shyri, Vila Nr. 16
M +355 67 402 8220 M +355 69 251 8220
[email protected]